+49 (0)241 5591559 info@recht-in-europa.com

Colofon

Verantwoordelijk voor deze website is:

Advocaat Christoph Pawlowski

Oligsbendengasse 22
52070 Aachen

Tel.: +49 (0) 241 559 1 559
Mail: info@recht-in-europa.com


Advocaat Christoph Pawlowski staat ingeschreven bij het Landgericht (arrondissementsrechtbank) Aken en is vertegenwoordigingsbevoegd bij alle Amts-, Land- en Oberlandesgerichten in het Bondsgebied.

Advocaat Pawlowski is lid van de Orde van Advocaten Rechtsanwaltskammer Köln.


Professionele wetten/voorschriften:

RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz),
BRAGO (Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte),
BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung),
BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte),
FAO (Fachanwaltsordnung),
CCBE (Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft),

Deze voorschriften kunnen worden ingezien onder www.anwaltverein.de/praxis/berufsrecht.

Gegevensbescherming:

Uw persoonlijke gegevens worden bij uw uitsluitende bezoek op onze internetpagina niet opgeslagen of verwerkt. Een opslag en verwerking gebeurt alleen indien en voor zover u ons betreffende gegevens per e-mail stuurt. Deze gegevens worden uitsluitend in het kader van een concreet mandaat en in het kader van wettelijke voorschriften verwerkt en opgeslagen en alleen hierbinnen aan derden doorgegeven. Wanneer u uw inwilliging voor het opslaan herroept, worden de opgeslagen persoonlijke gegevens verwijderd. Dit gebeurt ook als de gegevens niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor zij zijn opgeslagen of wanneer een opslag om andere juridische redenen niet is toegestaan. Ten slotte wijzen wij erop dat een volledige bescherming van de gegevens bij het overdragen per e-mail niet kan worden gegarandeerd. Voor vertrouwelijke informatie adviseren wij een versturen per post.

Inlichtingen aansprakelijkheid:

Zijn er op deze homepage links naar andere internetsites, wijs ik er nadrukkelijk op dat ik geen invloed op de vormgeving en de inhoud van de extern gelinkte internetpagina’s heb. Ik stel me niet aansprakelijk, noch ben ik verantwoordelijk voor de daar aangeboden informatie. Ik neem nadrukkelijk afstand van alle inhouden van hier gelinkte, evenwel externe sites.

Als de inhoud van deze website in strijd is met toepasselijke wettelijke bepalingen, verzoek ik om onmiddellijke kennisgeving. Ik zal de pagina of de relevante inhoud dan zo snel mogelijk verwijderen of aanpassen. Dit reglement komt overeen met § 5 lid 1 en 2 van de TDG (Duitse Wet telediensten).