+49 (0)241 5591559 info@recht-in-europa.com

Strafrecht

Als strafverdediger uit Aken sta ik u tijdens elk stadium van een strafproces met raad en daad terzijde.

Strafrecht advocatenkantoor Pawlowski
Strafrecht advocatenkantoor Pawlowski

Competente strafverdediging vanaf het inleiden van een strafrechtelijk vooronderzoek tot aan de zitting en de tenuitvoerlegging van de straf. Wat telt: hoe eerder een gespecialiseerde advocaat wordt ingeschakeld, des te beter de verdedigingskansen.

Als specialist op het gebied van strafrecht ben ik onder andere werkzaam inzake algemeen strafrecht, drugdelicten, bendecriminaliteit, economisch recht, insolventiestrafrecht, belastingrecht en jeugdstrafrecht, maar ook geldboetezaken en recht omtrent strafexecutie. Mijn werkveld is niet alleen Aken, ik verdedig u ook op alle andere plaatsen in de Bondsrepubliek. In de afgelopen jaren heb ik als strafverdediger met name cliënten bij diverse arrondissementsrechtbanken in Duitsland op het gebied van plofkraken en ook drugscriminaliteit vertegenwoordigd.

Wordt u ingelicht dat er een strafprocedure tegen u aanhangig is, dient u direct contact met een advocaat op te nemen en zeker geen informatie over de zaak te verstrekken. Een overhaaste verklaring kan een succesvolle strafverdediging schaden.

Neem zeker volgende principes in acht:

Bij aanhoudingen:

Indien mogelijk neemt u direct met mij – uw advocaat – contact op. Vraag, indien mogelijk, dadelijk naar een mogelijkheid om te bellen. Voor dusdanige noodgevallen op het gebied van strafrecht vindt u aan het einde van deze pagina mijn bijzondere noodnummer!

Ook al gelooft u aan de wet; kent u de inhoud van het dossier niet en staat u geen advocaat terzijde, leg dan geen verklaring af! U hebt het recht tot zwijgen. Een verklaring kan in de loop van de strafprocedure nog tot aan de zitting worden afgelegd. Laat u zich niets anders wijsmaken! Zwijgen belast u niet! Door een voorbarige verklaring kan een succesvolle strafrechtelijke verdediging in gevaar raken. Onderteken niets wat u niet hebt gelezen of begrepen.

Het is van groot belang te voorkomen dat u in voorlopige hechtenis wordt genomen. In dat geval verliest u misschien uw werk, uw woning en uw sociale contacten, hoewel dit eventueel niet nodig zou zijn geweest. Ik zet me in voor uw rechten!

Bij doorzoekingen:

Laat de ambtenaren niet direct naar binnen. Laat u eerst het doorzoekingsbevel tonen en controleer of de plaats van doorzoeking in het bevel überhaupt is vermeld. Indien dit niet het geval is, mag er niet worden doorzocht! Controleer of het doorzoekingsbevel niet ouder dan 6 maanden is en dit door de rechter is ondertekend. Belt u mij als uw strafrechtelijke advocaat en verdediger onmiddellijk. Voor dusdanige strafrechtelijke noodgevallen vindt u onderaan deze pagina mijn bijzondere noodnummer!

Ook al denkt u gelijk te hebben, zwijg en leg geen verklaring over de zaak af!


Vraag naar een bevriezingslijst. De voorwerpen dienen zo precies mogelijk te worden benoemd. Controleer alle formulieren die u moet ondertekenen en of daarvoor vrijwillig moet worden ingestemd. Dit streept u door. Let erop dat u het bevel, de bevriezingslijst en het protocol overhandigd krijgt.

Bij oproepingen resp. verhoor door de politie, noch ter plaatse:

Ook indien u ‚enkel‘ als getuige wordt opgeroepen moet u op uw hoede zijn. Vaak wordt de getuige tijdens een verhoor in de loop van het gesprek ineens de verdachte. Of het een verdachtenverhoor is of niet, kom met de oproeping eerst naar mij toe. Ik kan de afspraak eventueel voor u afzeggen en eerst inzage in het dossier verzoeken. Pas na ontvangst en controle van het strafdossier kan een strategie voor de verdediging worden uitgewerkt.

Het is uw recht om een advocaat voor een strafrechtelijke verdediging in te schakelen. Er mag u niet worden ondersteld dat u een beroep op een advocaat doet, omdat u iets te verbergen heeft.

Bij beschikkingen:

U krijgt een beschikking over een strafzaak en u bent het er niet mee eens: schakel direct een gespecialiseerde advocaat voor strafrecht in, u hebt maar een termijn van 2 weken om daartegen bezwaar in te dienen! Daarna wordt de beschikking rechtsgeldig en kan nauwelijks nog worden opgeheven. Een rechtsgeldige beschikking in een strafzaak heeft de werking van een vonnis. Vaak kan door een bezwaar de procedure nog worden stopgezet en soms ook een vrijspraak worden bereikt. Geldstraffen worden vaak op basis van een te hoog ingeschat inkomen uitgevaardigd. Ook hier kunnen we helpen, maar alleen indien u tijdig bezwaar inlegt.

Bij uitlevering uit het buitenland

Tegen u bestaat een Europees of internationaal aanhoudingsbevel? U bent nog in het buitenland en moet naar Duitsland worden uitgeleverd? Neem direct contact met mij op. Ik vraag direct inzage in het dossier aan, wat uw buitenlandse advocaat niet kan. Ik kan eventueel bezwaar tegen de detentie indienen. Niet zelden blijft u in het buitenland voor een langere tijd eenvoudiger verschoond van een tenuitvoerlegging van de detentie. Hierdoor kan ik in Duitsland eventueel eveneens een verschoning bereiken. Het is van groot belang te voorkomen dat u in voorlopige hechtenis wordt genomen. In dat geval verliest u misschien uw werk, uw woning en uw sociale contacten, hoewel dit niet nodig zou zijn geweest. Ik zet me in voor uw rechten! Natuurlijk werk ik ook graag samen met uw buitenlandse advocaat.

In strafrechtelijke noodgevallen als AANHOUDING en DOORZOEKING bereikt u mij 24h onder: +49 (0)241 5591 561

U zoekt competente rechtsbijstand?
Neem graag contact op!

Vul uw contactgegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, om uw zaak met u te bespreken. Velden met een * zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld!